Careers

Vědecký a odborný pracovník – juniorská pozice

Požadavky: VŠ vzdělání ekonomického či matematicko-ekonomického zaměření, schopnost publikovat v odborných časopisech a dobrou znalost angličtiny. Písemnou a podepsanou přihlášku do konkurzu spolu s anglicky psaným životopisem, fotokopií dokladů o vzdělání, dvěma akademickými doporučeními (podepsanými) a přehledem publikační činnosti zašlete do 15. 11. 2019 na adresu:Sekretariát NHÚ AV ČR, v. v. i., k rukám ředitele, Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1. Informace na e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Nástup dle dohody. NHÚ AV ČR, v. v. i., si vyhrazuje právo neobsadit vypsané pozice.

Junior Researcher:

Requirements: University degree in economics, mathematical economics, or related discipline, the ability to publish in scientific journals, and English proficiency. Please send your written and signed letter of application along with your CV in English, photocopies of your study diplomas, two letters of recommendation (signed), and an overview of your publication activities to the following address by November 15, 2019: Sekretariát NHÚ AV ČR, v.v.i., Attention: Director, Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1. For more information e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..   Starting date by agreement. NHÚ AV ČR, v.v.i. reserves the right not to fill the listed position.

Informujme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše společnost Národohospodářský  ústav AV ČR, v.v.i. zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na uvedenou pozici.  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, které jistě nepřekročí 2 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. Dále Vás informujeme, že máte právo: na přístup ke svým osobním údajům, požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování.

We inform you that Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i. (The Economics Institute of the Czech Academy of Sciences) will process your personal data for the purposes of selecting a suitable employee and arranging an employment contract. We will only process your personal data to the extent necessary for the implementation of measures involving mutual negotiations and evaluation by our institute prior to arranging an employment contract. We will only process your personal data for the duration of the selection process, which will not exceed two months. When processing your personal data, we will provide sufficient protection and will not share it with any other legal or natural persons. We also inform you that you have the following rights with respect to your personal data: right of access, correction, deletion, and restriction of processing.

.

____________________________________________________________________________

Vědecký pracovník – seniorská pozice

Požadavky: VŠ vzdělání ekonomického či matematicko-ekonomického zaměření, schopnost publikovat v odborných časopisech a dobrou znalost angličtiny. Písemnou a podepsanou přihlášku do konkurzu spolu s anglicky psaným životopisem, fotokopií dokladů o vzdělání, dvěma akademickými doporučeními (podepsanými) a přehledem publikační činnosti zašlete do 15. 11. 2019 na adresu:Sekretariát NHÚ AV ČR, v. v. i., k rukám ředitele, Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1. Informace na e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Nástup dle dohody. NHÚ AV ČR, v. v. i., si vyhrazuje právo neobsadit vypsané pozice.

Senior Researcher:

Requirements: University degree in economics, mathematical economics, or related discipline, the ability to publish in scientific journals, and English proficiency. Please send your written and signed letter of application along with your CV in English, photocopies of your study diplomas, two letters of recommendation (signed), and an overview of your publication activities to the following address by November 15, 2019: Sekretariát NHÚ AV ČR, v.v.i., Attention: Director, Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1. For more information e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  Starting date by agreement. NHÚ AV ČR, v.v.i. reserves the right not to fill the listed position

Informujme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše společnost Národohospodářský  ústav AV ČR, v.v.i. zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na uvedenou pozici.  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, které jistě nepřekročí 2 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. Dále Vás informujeme, že máte právo: na přístup ke svým osobním údajům, požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování.

We inform you that Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i. (The Economics Institute of the Czech Academy of Sciences) will process your personal data for the purposes of selecting a suitable employee and arranging an employment contract. We will only process your personal data to the extent necessary for the implementation of measures involving mutual negotiations and evaluation by our institute prior to arranging an employment contract. We will only process your personal data for the duration of the selection process, which will not exceed two months. When processing your personal data, we will provide sufficient protection and will not share it with any other legal or natural persons. We also inform you that you have the following rights with respect to your personal data: right of access, correction, deletion, and restriction of processing.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Marketing Coordinator

Desirable

experience with marketing and/or public relations

familiarity with graphic design programs (InDesign, Photoshop, etc.)

Requirements

experience with social media communication

excellent knowledge of English and Czech/Slovak language

very good team working skills

Agenda

administration of online and offline communication channels of the institution

website management (both contents and visual)

social media management (Facebook, LinkedIn, Twitter etc.)

preparation of visuals based on corporate institutional design

tracking data of our communication channels, preparation of marketing reports

searching for new opportunities to promote the institution

contributing to student recruitment campaigns

cooperation on the Open Day, projects for general public

working with databases of contacts

 Your CV and cover letter please send: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Marketingový koordinátor

Přivítáme

zkušenost s marketingem a/nebo public relations

znalost grafických programů (InDesign, Photoshop atd.)

Požadujeme

zkušenost se správou sociálních sítí

plynulá angličtina a čeština/slovenština

schopnost pracovat v týmu

  

Náplň práce

správa digitálních i tištěných materiálů instituce

správa webových stránek (texty, fotografie, videa)

správa sociálních sítí (Facebook, LinkedIn, Twitter atd.)

příprava vizuáních materiálů na základě vizuálního manuálu

příprava analýz a reportů

hledání nových příležitostí pro propagování instituce

spolupráce na projektech zacílených na budoucí studenty

spolupráce s externím grafikem, fotografem atd.

spolupráce na přípravě Dne otevřených dveří a projektech pro veřejnost

práce s databází kontaktů

 Vaš životopis a motivační dopis prosím zašlete na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

informujme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše společnost Národohospodářský  ústav AV ČR, v.v.i. zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na uvedenou pozici.  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, které jistě nepřekročí 2 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. Dále Vás informujeme, že máte právo: na přístup ke svým osobním údajům, požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování.

We inform you that Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i. (The Economics Institute of the Czech Academy of Sciences) will process your personal data for the purposes of selecting a suitable employee and arranging an employment contract. We will only process your personal data to the extent necessary for the implementation of measures involving mutual negotiations and evaluation by our institute prior to arranging an employment contract. We will only process your personal data for the duration of the selection process, which will not exceed two months. When processing your personal data, we will provide sufficient protection and will not share it with any other legal or natural persons. We also inform you that you have the following rights with respect to your personal data: right of access, correction, deletion, and restriction of processing.

.